Pravidla Inzerce

Pravidla inzerce zdarma a bazaru - Bazoš Inzerce

1. Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále jen Uživatelů). Na serveru Do Bazaru je zakázána inzerce firem (beplatí u inzerce Práce), např. se nesmí inzerovat reklama na konkrétní subjekt (firma jako celek - např. realitní kancelář), ale pouze konkrétní zboží – například nabízená nemovitost. Firma může tedy nabízet své zboží, které prodává neopakovaně. Za firmu se považuje i fyzická osoba nabízející opakovaně nové zboží různých barev a typů. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy. Například realitní kancelář poptává byty nepřetržitě, čili může inzerovat pouze konkrétní nabídky.

Nesmí se zde inzerovat webové stránky a inzerce:

 • Mutilevel a provizních systémů
 • kopírování letáků, dopisů, disket, vkládání letáků do obálek a podobné podvodné systémy
 • kopírování disket, CD, DVD
 • prodej zboží, které by podstatou prodeje či kopírování porušilo autorská či jiná licenční práva
 • inzerce firem nebo www stránek (inzerovat je možné pouze produkt)
 • léky, léčiva a přípravky, které nesmějí být prodávány bez receptů jakýmkoli způsobem a porušují práva ČR
 • adult a erotických inzerátů (platí i pro livechaty a tancování)
 • pracovních příležitostí, které jsou typu "hledáte práci? poradíme Vám jak vydělat .. napište mi na e-mail"
 • pracovních příležitostí u kterých není přesně určeno o jakou práci se jedná popř. jaká firma pracovní místo zajišťuje
 • emailingu a jiných bezpracných výdělků
 • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem
 • inzeráty typu: "Zhubněte 2kg během týdne". U takovýchto inzerátu je nutno připsat např. "Více informací naleznete na mnou uvedené www stránce" apod.
 • Je striktně zakázáno vkládat vlastní URL do inzerátu !
 • Je zakázáno nabízet půjčky na tomto webu.
 • Inzeráty bez dalších důležitých informací budou administrátorem smazány.


Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na zvýhodnění inzerátu (momentálně po domluvě zdarma). Závadné inzeráty (viz. omezení popsaná výše) budou smazány. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymazán.

2. Veškeré služby inzertního serveru jsou uživatelům poskytovány zdarma.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, pravidly Bazoš Inzerce nebo dobrými mravy.

4. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Bazoš Inzerce.

5. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po zvolenou dobu. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl (Registrovaným uživatelům zůstane jejich účet nedotčen, bude smazán pouze daný inzerát). Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.

6. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu. Uživatel souhlasí se zveřejněním všech údajů poskytnutých při registraci či vkládání inzerátů třetí straně. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit poskytnuté údaje pro potřeby dalších inzertních serverů, čímž se snaží zvýšit účinnost inzerce.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, získaných nelegálním proniknutím do systému stránek, či zneužití třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Bazoš Inzerce ani za způsob jakým služby Bazoš Inzerce využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bazoš Inzerce. Provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bazoš Inzerce nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Bazoš Inzerce věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Bazoš Inzerce mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. V takovém případě si provozovatel vyhrazuje právo na změny „Pravidel systému“, které nabývají účinnosti s okamžitou platností.

13. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost Služby Bazoš Inzerce (nedostupnost serveru, výpadek internetového spojení,...).

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách či nabídkách.

15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Pravidla vstupují v platnost dne 14.11.2014.